Triết lý kinh doanh Lời chào CI Chỉ đường
CI
DULUWON

SYMBOL

Là những nhân tố cốt lõi trong việc truyền tải hình ảnh của doanh nghiệp, biểu tượng và logo của DULUWON thể hiện niềm hạnh phúc của con người thông qua sức khỏe, sự tôn trọng sinh mạng và sự thân thiện với thiên nhiên.

COLOR STYLE

DESIGN CONCEPT

Biểu tượng của công ty là hình ảnh mặt trời mọc trên biển Đông nhằm thể hiện tối đa hình ảnh một công ty giàu sức sống có tinh thần phát triển bền vững và được thể hiện bằng màu đỏ đậm hài hòa với dòng chữ DULUWON giúp người nhìn cảm nhận được nhịp đập của cuộc sống. Đặc biệt, với vai trò là yếu tố cơ bản quan trọng thể hiện hình ảnh của doanh nghiệp, biểu tượng này dùng màu xanh để tạo điểm nhấn cho DULUWON - một doanh nghiệp tôn trọng sự sống, nó thể hiện quyết tâm của một doanh nghiệp luôn vươn cao và vươn xa, đồng thời tượng trưng cho hình ảnh một doanh nghiệp thân thiện với thiên nhiên và mang lại sự tin cậy trong lĩnh vực sức khỏe.